Лева

Прививка:
Стерилизация:
Лоток:
Возраст: 8 лет
Характер: Характер зависит от настроения